Nieuws

Een derde contract voor SYMBIO en INDEFF in het Sultanaat van Oman

05 sep 2012
SYMBIO en INDEFF krijgen een derde gezamenlijke contract in Oman, in het kader van hun recente samenwerking. Het contract heeft betrekking op de volledige studie van een ander controlekamer in de woestijn van Oman. Dit is het tweede contract met deze belangrijke Oliemaatschappij in Oman.

SYMBIO en een reeks internationale partners worden geselecteerd door de EC voor de CASCADe project

27 mrt 2012
De project “Model-based Cooperative and Adaptive Ship-based Context Aware Design (CASCADe) “ ingediend in het kader van het FP7 (Vervoer) Europese Commissie programma is gekozen voor uitvoering.

SYMBIO and INDEFF krijgen een tweede gemeenschappelijk contract in het Sultanaat van Oman

15 mrt 2012
INDEFF en SYMBIO krijgen een tweede gemeenschappelijk contract in het Sultanaat van Oman voor de volledige studie van een nieuw gas controlekamer in Muscat, de hoofdstad van het Sultanaat.

Symbio

Sur les Coteaux, 26
4690 Bassenge Belgium

Phone 1 : +32 2 2451845
Phone 2 : +32 4 2869003
info@symbio.pro
Download onze persberichten of persmap.

Diensten

Symbio levert verscheidene diensten, die kunnen worden toegepast op zijn hele productengamma, op afzonderlijk of geïntegreerde wijze.


Analyse van de behoeften: wij maken een analyse van de behoeften met betrekking tot het ontwerp of de operationele tenuitvoerlegging van onze producten. Op die manier doen wij de analyse van toegankelijkheid tot de uitrustingen, die van de interacties die noodzakelijk zijn voor de samenwerking tussen de operatoren, de analyse van de bewegingen en de verplaatsingen, de studie van de behoeften op het stuk van situatiebewustzijn, de bepaling van de functionaliteiten die van de systemen verwacht worden, en die van de mentale modellen die noodzakelijk zijn voor het werk dat wordt uitgevoerd door de operatoren of gebruikers, …


Ontwerp en specificatie: wij ontwerpen onze producten op basis van vooraf bepaalde behoeften. Wij werken ofwel in samenspraak met de klant, ofwel rechtstreeks in onze kantoren. Ons werk verloopt normaliter volgens een op model gebaseerd ontwerp. Aan de hand daarvan stellen wij een model op van de ruimten (bijv. controlezalen), de volumetrische objecten (bijv. consoles, designproducten) evenals de structuren voor de interacties tussen operatoren (bijv. interactiegrafieken). Daarom maken wij meestal gebruik van 2D- en 3D-modelleerhulpmiddelen, zowel om de op te stellen modellen te ondersteunen als om te communiceren met onze klanten en hun gebruikersgroepen.

Voorspellende evaluatie: wij doen voorspellingen over de eigenschappen of operationele prestaties van de beoogde ontwerpoplossingen, met behulp van metrieken of kwalitatieve modellen. Deze voorspellingen worden uitgevoerd op de modellen die zijn opgesteld tijdens de ontwerp- en specificatiefase.

Ontwerp, fabricage en evaluatie op maquette: met behulp van maquettes kunnen bijzondere ontwerpoplossingen worden geëvalueerd. Met deze maquettes kunnen antropometrische evaluaties, evaluaties van fysieke ergonomie of eenvoudige operationele evaluaties worden uitgevoerd. Zij maken het eveneens mogelijk bepaalde technische problemen te bestuderen, voorafgaand aan de fabricage van een prototype of de tenuitvoerlegging van de productie.

Ontwerp, fabricage en evaluatie op prototype: met behulp van prototypes kunnen bijzondere ontwerpoplossingen worden geëvalueerd. Dit is een productvorm die dichter bij de eindproductie staat dan de maquette. Met deze prototypes kunnen eveneens antropometrische evaluaties en evaluaties van fysieke ergonomie worden uitgevoerd, en ook ingewikkelde operationele evaluaties, die sterk lijken op de evaluaties waarmee men tijdens het gebruik te maken krijgt. Ten slotte is het met de prototypes mogelijk om alle technische problemen te bestuderen en tests uit te voeren voordat het ontwerp definitief in productie gaat.

Fabricage, productie en implementatie van het eindproduct: wij vervaardigen de eindproducten, per stuk of in serie, op basis van vooraf vastgelegde modellen, met de hulp van onze onderaannemers en door gebruik te maken van de meest geavanceerde productietechnieken. Wij stellen trouwens zelf de productiebestanden op, die rechtstreeks kunnen worden gebruikt door onze onderaannemers (bijv. plaatwerk).

Wij controleren permanent het fabricageproces, ofwel op basis van standaardnormen, ofwel op basis van normen die zijn ingevoerd voor de specifieke kenmerken van het project.

De gefabriceerde producten worden vervolgens naar de plaats gebracht waar ze door onze teams worden ingeplant en geïnstalleerd. Heel het installatieproces maakt het voorwerp uit van gerichte studies (bijv. vervoer naar de plaats van installatie en in de gebouwen) en van vooraf gespecificeerde installatieprocedures.

Opleiding, operationele procedures, werkmethoden: wij ontwikkelen en implementeren opleidingen met betrekking tot onze producten, en van operationele procedures waarbij ze betrokken zijn. Wij kunnen eveneens de werkmethoden en –instructies definiëren die gepast zijn voor de operationele tenuitvoerlegging ervan.

Feedbacksystemen: wij verzorgen de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van systemen voor feedback op onze producten, zodra ze in gebruik genomen zijn. De bedoeling daarvan is het verzamelen van informatie met betrekking tot de operationele ervaring met onze producten (positief of negatief, bijv. incidenten). Op die manier willen wij de integratie ervan in hun gebruiksomgeving verbeteren, ofwel door ze gedeeltelijk opnieuw te ontwerpen, ofwel door de gebruiks- of onderhoudsprocedures of werkmethoden, … te wijzigen.